facebook

Το BE Optical ERP είναι εξειδικευμένη λύση για οπτικά καταστήματα.

Κατέβασε το Demo

Ισχυρή κάθετη λύση

Εξειδικευμένη εφαρμογή με όλα τα πλεονεκτήματα ενός γενικού ERP.

Στο BE Optical ERP υπάρχει ειδική φόρμα για την καταχώριση των συνταγών του κάθε πελάτη αλλά και από ποιον γιατρό προήλθε. Παράλληλα υπάρχει αναλυτικό ιστορικό με τις συνταγές του κάθε πελάτη, ενώ υπάρχει η δυνατότητα να αντιγράφει παλιές συνταγές για εξοικονόμηση χρόνου.

Το BE Optical ERP μπορεί να έρθει με μια προεγκατεστημένη βάση για οπτικά καταστήματα με χιλιάδες είδη. Ο χρήστης χρειάζεται μόνο να ενημερώσει τις τιμές των προϊόντων του και μέσα σε λίγες ώρες μπορεί να ξεκινήσει να τιμολογεί.

Το BE ERP μπορεί να συνδυαστεί με το προϊόν μας Eshop Connector έτσι ώστε να αυτοματοποιήσετε την διαχείριση των ηλεκτρονικών σας παραγγελιών.

Διαθέτουμε εξειδικευμένα εργαλεία που μας επιτρέπουν την πλήρη παραμετροποίηση των προγραμμάτων μας, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες. Ενσωματώνουμε τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες προκειμένου να μπορούμε να υλοποιήσουμε και τις πιο περιπλοκές και δύσκολες εγκαταστάσεις.

Στο BE Optical ERP υπάρχει ειδική φόρμα για την καταχώριση των οπτικών μετρήσεων του κάθε πελάτη, μετρήσεις όπως : Οφθαλμολογικό και Γενικό Αναμνηστικό, Έλεγχος Λυχνίας, Οπτική Οξύτητα, Μετρήσεις Κερατοειδούς κτλ. Παράλληλα κρατείτε αναλυτικό ιστορικό για τον κάθε πελάτη.

Το BE Optical ERP είναι ένα πανίσχυρο εμπορικό πρόγραμμα που υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης σας:
 • Αποθήκη
 • Αγορές
 • Πωλήσεις
 • Τιμολογιακές πολιτικές
 • Λογιστική
 • Παραγωγή
 • CRM
 • Στατιστικά
 • Κοστολόγηση

Το BE ERP είναι σχεδιασμένο να προβάλει τις πληροφορίες που χρειάζεστε και σας ενδιαφέρουν εύκολα και γρήγορα. Τα εργαλεία τα οποία διαθέτει είναι:
 • Dashboard
 • Γεννήτρια Εκτυπώσεων
 • Κύβοι OLAP
 • Όψεις
 • Metrics WEB εφαρμογή για προβολή στατιστικών σε mobile συσκευές.

Μέσα από την εφαρμογή του BE Optical ERP μπορείτε να διαχειρίζεται και την χονδρική σας με έκδοση τιμολογίων που είναι αυτόματα συνδεδεμένα με το My data, ενώ παράλληλα μπορείτε να έχετε τιμοκαταλόγους και σύνθετα σενάρια τιμολογιακών πολιτικών.

Ειδικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά

Το BE Optical ERP έχει ειδικές λειτουργίες και χαρακτηριστικά που το κάνουν μια “ready to run” λύση για τις επιχειρήσεις του κλάδου των οπτικών:

 • Έχει δυνατότητα για εισαγωγή συνταγών από τον πελάτη.
 • Έχει custom πεδία για οπτικές μετρήσεις (γυαλιά οράσεων, φακοί μυωπίας κ.τ.λ.).
 • Αυτόματη τιμολόγηση κατά την δημιουργία νέων σύνθετων ειδών υπολογίζοντας το κόστος των υλικών του σκελετού αλλά και το κόστος του εκάστοτε φακού.
 • Έχει την δυνατότητα για αυτόματη ενημέρωση της περιγραφής είδους αντλώντας στοιχεία από τον κατασκευαστή.
 • Υπάρχει η δυνατότητα για απεικόνιση του κάθε είδους στην καρτέλα του προγράμματος επισυνάπτοντας φωτογραφίες.
 • Εύκολη μετάβαση από τον πελάτη στον ιατρό που έχει γράψει την συνταγή και αντίστροφα.
 • Ο χρήστης έχει την δυνατότητα στις συνταγές να βάζει πολλές επιπρόσθετες αξίες.
 • Υπολογισμός των αποθεμάτων και αυτόματα δημιουργία παραστατικού παραγγελίας στον προμηθευτή μειώνοντας το stock.
 • Δυνατότητα για χρήση barcodes μειώνοντας τα λάθη καταγραφής και αυξάνοντας την ταχύτητα σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης σας.
 • Online ή Offline σύνδεση καταστημάτων.
 • Παρέχει στατιστικές πληροφορίες για κάθε είδος αλλά και κάθε πελάτη (τι προϊόν πουλήθηκε, τζίρους, υπόλοιπα κ.τ.λ.).
 • Δυνατότητα Online σύνδεσης του E-shop σας με το Business Evolution Optical ERP.
 • Διαθέτει υπενθυμίσεις (Πότε κάποιος πελάτης δικαιούται μέσω ταμείου να ανανεώσει τον σκελετό του, ημερομηνία λήξης της επόμενης επιταγής κ.τ.λ. ).
 • Διαθέτει πληθώρα έτοιμων εκτυπώσεων.
 • Διαχειρίζεται μεγάλους όγκους δεδομένων σε είδη και σε συνταγές σε απίστευτες ταχύτητες.
 • Αυτόματη δημιουργία παραστατικών απογράφης σε τεράστιους όγκους δεδομένων.
 • Υπάρχει η δυνατότητα από τα παραστατικά πωλήσεων να δημιουργείται απευθείας παραστατικό ταμείου.
 • Διαθέτει εγγενή δυνατότητα τήρησης ιχνηλασιμότητας.
 • Διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα λογιστικής παρακολούθησης το οποίο είναι σύμφωνο με το Κ.Β.Σ και Κ.Φ.Α.Σ.
 • Διαθέτει την δυνατότητα παρακολούθησης των δεδομένων μέσω του WEB.
 • Προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησής σας.

Πλήρης παραμετροποίηση

Το BE ERP διαθέτει εξειδικευμένα εργαλεία που μας επιτρέπουν την πλήρη παραμετροποίηση των προγραμμάτων μας, ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες. Ενσωματώνουμε τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες προκειμένου να μπορούμε να υλοποιήσουμε και τις πιο περιπλοκές και δύσκολες εγκαταστάσεις.

Τα Customization Tools της Semantic είναι:

 • Custom σχεδιασμός Οθονών και φορμών
 • Script Builder
 • Συστήματα Προειδοποιήσεων (Alert Systems)
 • A.P.I.

Σύνδεση με πιστοποιημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και σύνδεση με myDATA

Εκδίδετε τα παραστατικά σας σε ηλεκτρονική μορφή και διαβιβάζονται με το πάτημα ενός κουμπιού στην πλατφόρμα myData σε πραγματικό χρόνο. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση της Semantic Business Software είναι μία υπηρεσία που πραγματοποιεί την διαβίβαση των παραστατικών πωλήσεων στην ΑΑΔΕ αλλά και στους τελικούς πελάτες, αυθεντικοποιώντας τα χωρίς να χρειάζεται χρήση φορολογικού μηχανισμού.

Τιμολόγηση

*Οι παρακάτω τιμές είναι για μία θέση Εργασίας, ενώ για κάθε extra θέση η τιμή προσαυξάνεται κατά 10% επί της τιμής του τιμοκαταλόγου.
* Στις παρακάτω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Κωδ. Προϊόντος: 9012

BE Agro ERP

1200
Ετήσια Σύμβαση 240€

 • Αγορές
 • Πωλήσεις
 • Πελάτες
 • Προμηθευτές
 • Αξιόγραφα
 • Αποθήκη
 • Εγγυοδοσία
 • Ξένο νόμισμα
 • Διαχείριση Barcodes
 • Πωλητές
 • Πολιτικές Τιμολόγησης
 • Παρακολούθηση Backorder Παραγγελιών
 • Σύνθεση/Αποσύνθεση ειδών
 • Διαχείριση Παρτίδων
 • Πολλαπλά Tabs
 • Ορισμός Εκτυπώσεων στις κύριες φόρμες
 • Καταγραφές κινήσεων
 • Πρόσθετα πεδία
 • Έξοδα Αγορών/Πωλήσεων
 • Ιχνηλασιμότητα
 • Scripting Customization Tools
 • Custom Form Creation

Extra Χαρακτηριστικά


 • Εισαγωγή Συνταγών
 • Οπτικές Μετρήσεις
 • Αυτόματη Τιμολόγηση
 • Απεικόνιση είδους στην καρτέλα
 • Προσθήκη επιπρόσθετων αξιών
 • Υπολογισμός αποθεμάτων
 • Online-offline Σύνδεση
 • Στατιστικά
 • Σύνδεση με E-shop
 • Υπενθυμίσεις
 • Έτοιμες εκτυπώσεις
Modules / Υποσυστήματα Τιμή /Έτος
Γενική Λογιστική & Παραστατικά Εξόδων 750€ 150€
Διαχείριση Πάγιων 450€ 90€
Διαχείριση Παραγωγής
Speed Pencil Report Generator
WEB MIS
Έσοδα Έξοδα / Τήρηση Βιβλίων Β Κατ. / Παρ. Εξόδων 550€ 110€
Customization Standard
Customization Full
Φάκελος Κοστολόγησης
WEB E-Shop Connector 1000€ 200€
Online φορ. απογραφή & Έλεγχος αποθήκης με pda
Φορητή Τιμολόγηση ανά φορητή συσκευή χρήσης
Bank Connector Starter - 300€
Bank Connector Premium - 500€

Συχνές Ερωτήσεις

Το ERP ή αλλιώς Enterprise Resource Planning (σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού) είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού ,το οποίο εκτελεί διάφορες δραστηριότητες (λογιστική, κατασκευή, πωλήσεις και υπηρεσίες, διαχείριση πελατειακών σχέσεων) και βοηθάει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Φυσικά, χρησιμοποιώντας το E-shop Connector μπορείτε να διασυνδέσετε το e-shop της επιχείρησής σας με το ERP.

Το BE Optical ERP είναι μια εξειδικευμένη εφαρμογή για οπτικά καταστήματα. Εμφανίστηκε στην αγορά το 2001 και από τότε μετράει εκατοντάδες επιτυχημένες εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα.

Συμπληρώστε την φόρμα εδώ και θα λάβετε με email το Demo για το οποίο ενδιαφέρεστε.

Μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook, να στείλετε email στο info@semantic.gr ή να μας αφήσετε ένα μήνυμα εδώ.

Εκατοντάδες επιχειρήσεις μας έχουν εμπιστευτεί

Δοκιμάστε το Demo δωρεάν

Οι DEMO εκδόσεις είναι πλήρεις εκδόσεις της εφαρμογής, χωρίς χρονικό περιορισμό, με την δέσμευση ότι μπορείτε να καταχωρήσετε μόνο χίλιες κινήσεις αποθήκης και χίλιες κινήσεις συναλλασσομένων.