Πρόγραμμα 1 & Πρόγραμμα 3
«Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»
«Ψηφιακές Συναλλαγές»

 • Ψηφιακή Αναβάθμιση της επιχείρησής σου
 • Γνώρισε τα προϊόντα μας και απόκτησε τα με επιδότηση 90%
 • Μάθε αν είσαι δικαιούχος σήμερα
 • Βρες την ιδανική λύση για την επιχείρησή σου


Αιτήσεις έως Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Γνωρίστε τα Προϊόντα Μας

Μάθε αν είσαι δικαιούχος

Η Δράση “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” είναι μέρος του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, με σκοπό να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.

Η Εταιρεία μας ως επίσημα Εγκεκριμένος Προμηθευτής των προγραμμάτων Ι & ΙΙΙ , αναλαμβάνει τη μεταμόρφωση της επιχείρηση σας και σας παρέχει τις πιο εξειδικευμένες λύσεις με προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί με βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων κάθε κλάδου!

Πρόγραμμα 1: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,
 • μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Πρόγραμμα 3: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Το Πρόγραμμα 3 «Ψηφιακές Συναλλαγές», περιλαμβάνει την αναβάθμιση ή αντικατάσταση ταμειακών μηχανών, καθώς και στην αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων POS.

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:

 • Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.
 • Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.
 • Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.
 • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.
 • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.Δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.

 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.

 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.

 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ συμπληρώστε τα βήματα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σύντομα!

Βρείτε τις λύσεις που σας ταιριάζουν

Μέγεθος Κλάδος Λογισμικό Στοιχεία Πρόγραμμα

Μέγεθος Επιχείρησης

Επιλέξτε το μέγεθος της επιχείρησης σας

Υπολογίζεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ): η Μονάδα Μέτρησης της Απασχόλησης σε μιία επιχείρηση η οποία ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση

έως 10 ΕΜΕ

10 έως 25 ΕΜΕ

25 έως 40 ΕΜΕ

40 έως 250 ΕΜΕ

Κλάδος

Επιλέξτε από την λίστα,

τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση σας.

Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο

Super Market

Φαρμακεία / Φαρμακαποθήκες

Υπηρεσίες

Λογιστικά Γραφεία

Μεταφροές / Logistics

Βιοτεχνία / Βιομηχανία

Τουριστικά Καταλύματα

Ξενοδοχεία

Επιχειρήσεις Εστίασης

Άλλο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παρακαλούμε συμπληρώστε στην φόρμα τα στοιχεία σας ώστε ένας εκπρόσωπος μας να επικοινωνήσει μαζί σας

Έχετε ήδη κάποιο από τα προγράμματα μας;


Business Evolution ERP

Το Business Evolution ERP είναι ένα πανίσχυρο εμπορικό πρόγραμμα που υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης σας διατηρώντας μια καθαρή και λεπτομερή εικόνα της θέσης της. Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Γρήγορη και απλή εγκατάσταση
 • Εγγενή δυνατότητα τήρησης Ιχνηλασιμότητας
 • Διαχείριση Παρτίδων
 • Συνταγές Παραγωγής
 • Φάκελος Κοστολόγησης
 • Ενσωματωμένο σύστημα Λογιστικής παρακολούθησης σύμφωνο με το Κ.Β.Σ και Κ.Φ.Α.Σ.
 • Σύνδεση με πιστοποιημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Διαχείριση αποθήκης (WMS)
 • Λογιστική Παρακολούθηση
 • Διασύνδεση με e-shop
 • Πληθώρα έτοιμων στατιστικών
 • Αυτοματοποίηση Παραγωγής

Μάθε Περισσότερα

Eris Retail | Εντατική Λιανική

Το Eris Retail είναι εφαρμογή εντατικής λιανικής η οποία απευθύνεται στις σύγχρονες λειτουργικές ανάγκες των καταστημάτων λιανικής πώλησης. Έχει ως στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Διαχείριση λιανικής πώλησης
 • Cloud ή τοπική εγκατάσταση
 • Ισχυρό back office
 • Διασύνδεση με το e-shop σας
 • Διαχείριση Χονδρικής
 • Ready to Run λύση
 • Loyalty σύστημα
 • Διαχείριση αποθήκης
 • Σύνδεση με ζυγιστικά συστήματα
 • Αυτόματη σύνδεση με τα μηχανήματα των καρτών (POS)

Μάθε Περισσότερα

BE E-Shop Connector

Διασύνδεση του E-Shop της επιχείρησής σας με το Business Evolution ERP. Αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σας και τη διαχείριση των διαδικτυακών σας πωλήσεων. Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Διαχείριση του E-Shop σας σε ένα ενιαίο περιβάλλον ERP
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών ενημέρωσης του E-Shop
 • Τιμολόγηση παραγγελιών E-Shop
 • Μαζική ενημέρωση ειδών
 • Διασύνδεση με ταχυδρομική εταιρεία
 • Σύνδεση με πολλαπλά E-shops
 • Αυτόματη αποστολή email και SMS

Μάθε Περισσότερα

BE Cloud

Όλα τα χαρακτηριστικά του Business Evolution ERP και στο Cloud. Ασφαλής πρόσβαση στο BE ERP από όπου και αν βρίσκεστε. Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Χαμηλό κόστος λειτουργίας
 • Απομακρυσμένη Πρόσβαση
 • Αυτόματη λήψη αντιγράφων (back up)
 • Διασύνδεση με το e-shop σας
 • Σύνδεση με πιστοποιημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Ασφάλεια δεδομένων
 • Ταχύτητα στην έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης σας
 • Ευέλικτη χρέωση
 • Λογιστική Παρακολούθηση
 • Πληθώρα έτοιμων στατιστικών

Μάθε Περισσότερα

Emblem | Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Το Emblem απευθύνεται σε όλους τους κλάδους λιανικής και χονδρικής! Με το Emblem.gr μπορείτε να εκδίδετε τα παραστατικά σας εύκολα και από παντού. Εφοδιαστείτε με το πιο ισχυρό εργαλείο πληροφόρησης. Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Σύνδεση με το myData
 • Αποστολή των παραστατικών σας στον λογιστή σας
 • Έκδοση τιμολογίων σε λιγότερο από 3'
 • Ενσωματωμένο CRM
 • Διασύνδεση με Taxis-Net
 • Πλήθος αναφορών
 • Άμεση & Δωρεάν υποστήριξη

Μάθε Περισσότερα

Sales In Motion

Eφαρμογή παραγγελιοληψίας και X-VAN για τους πωλητές των επιχειρήσεων. Η πιο πλήρης πλατφόρμα φορητής τιμολόγησης! Μια ισχυρή SFA (SALES FORCE AUTOMATION) εφαρμογή στα χεριά των πωλητών. Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Τιμολόγηση όπου και αν βρίσκεστε
 • Λειτουργία Offline (χωρίς Ιντερνέτ)
 • Καταχώρηση επίσκεψης
 • Ισχυρό back office
 • Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου
 • Καταγραφή GPS στίγματος
 • Τριγωνικές πωλήσεις
 • Πολύγλωσσο
 • Cloud λειτουργία
 • Τιμολογιακές Πολιτικές

Μάθε Περισσότερα

Semantic Metrics

Web σύστημα προβολών του BE ERP σε desktop/tablet/mobile για να έχετε real time πληροφόρηση παντού. Για υψηλές αποδόσεις με ταχύτητα & ευελιξία on the go. Κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Γρήγορη καταχώρηση
 • CRM Aνεύρεση πληροφοριών
 • Ολοκληρωμένη Πληροφόρηση
 • Σύστημα Chating/messenging
 • Πληροφόρηση απο Γενική Λογιστική
 • Τεχνολογία για απαιτητικές ανάγκες
 • Παροχή στατιστικών στοιχείων

Μάθε Περισσότερα

Semantic Stock

Eιδική web εφαρμογή για παραλαβές, απογραφή & picking προϊόντων απο mobile συσκευές. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Πλήρης έλεγχος αποθήκης
 • Εξειδικευμένη εφαρμογή διαχείρισης
 • Δημιουργία Φυσικής Απογραφής
 • Free Picking
 • Picking Παραστατικών
 • Εύκολη Διαχείριση Ειδών Ετικέτες
 • Στατιστική εικόνα
 • Τεχνολογία αιχμής
 • Μαζικές λειτουργίες & άμεση ενημέρωση

Μάθε Περισσότερα

Semantic Cloud CRM

WEB based σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατολογίου σε μορφή υπηρεσίας (Software as a Service). Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί από οποιαδήποτε συσκευή, είναι ιδιαίτερα εύκολη στη χρήση της ενώ δεν χρειάζεται εγκατάσταση ούτε συντήρηση. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Σύνδεση από οποιαδήποτε συσκευή
 • Αυτοματοποίηση πωλήσεων
 • Ημερολόγιο και διαχείριση συναντήσεων
 • Διαχείριση email και sms
 • Reporting tools
 • Ασφάλεια και αξιοπιστία
 • Στατιστική πληροφόρηση

Μάθε Περισσότερα

Apricot ERP

Το μοναδικό E.R.P. στην Ελληνική αγορά που έχει κατασκευαστεί εξ' αρχής, αποκλειστικά για εταιρείες εμπορίας και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων. Αποτελεί μια εξειδικευμένη εφαρμογή με όλα τα πλεονεκτήματα ενός γενικού ERP. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Πολλαπλοί τρόποι παραλαβής
 • Λογιστική παρακολούθηση
 • Μαζικές Εκκαθαρίσεις
 • Τήρηση Ψυκτικών
 • Αυτοματοποίηση Παραγωγής
 • Τήρηση υλικών συσκευασίας
 • Τήρηση ιχνηλασιμότητας
 • Διαχείριση παρτίδων
 • Παραλαβές (Ποιοτική ανάλυση)
 • Εκκαθαρίσεις

Μάθε Περισσότερα

BE Agro ERP

Εξειδικευμένη λύση για την διαχείριση των γεωπονικών καταστημάτων. Είναι σχεδιασμένο μέχρι την παραμικρή του λεπτομέρεια με μοναδικό σκοπό να βοηθήσει όλους τους γεωπόνους να δουλεύουν γρήγορα και αποδοτικά. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Online σύνδεση με Minagric
 • Ηλεκτρονική Καταγραφή & Συνταγογράφηση Φαρμάκων
 • Έτοιμη βάση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα
 • Σύνδεση με πιστοποιημένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης & το My Data
 • Ιστορικού Φαρμάκων ανά Παραγωγό
 • Αυτοματοποίηση παραγωγής
 • Διαχείριση Παρτίδων
 • Παρακολούθηση παρτίδων
 • Τήρηση ιχνηλασιμότητας

Μάθε Περισσότερα

BE Optical ERP

Εξειδικευμένη λύση της Semantic για οπτικά καταστήματα. Διαθέτει όλες τις λειτουργίες ενός γενικού ERP αλλά και κάποια ειδικά χαρακτηριστικά που το κάνουν μια “ready to run” λύση για τις επιχειρήσεις του κλάδου των οπτικών. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Εισαγωγή συνταγών πελάτη
 • Διασύνδεση με το e-shop σας
 • Οπτικές μετρήσεις
 • Πληθώρα έτοιμων στατιστικών
 • Διαχείριση Χονδρικής
 • Λειτουργία barcode
 • Tήρηση ιχνηλασιμότητας
 • Eνσωματωμένο σύστημα λογιστικής παρακολούθησης σύμφωνο με το Κ.Β.Σ και Κ.Φ.Α.Σ.

Μάθε Περισσότερα

Eris Meat-shop

Eφαρμογή εντατικής λιανικής για την διαχείριση κρεοπωλείου. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Διαχείριση κρεοπωλείων σύμφωνα με τον Νόμο Υπ’ Αριθμό 4492/2017, Άρθρο 9.
 • Διαχείριση λιανικής πώλησης
 • Σύνδεση με ζυγιστικά συστήματα
 • Διαχείριση Παρτίδων
 • Loyalty σύστημα
 • Διασύνδεση με το e-shop σας
 • Ισοζύγιο κρέατος, Ισοζύγιο ΕΛΟΓΑΚ
 • Έκδοση τιμολογίου
 • Αυτόματη σύνδεση με τα μηχανήματα των καρτών (POS)
 • Ισχυρό back office
 • Αυτοματοποίηση Παραγωγής

Μάθε Περισσότερα

Garsonista

Eφαρμογή Online παραγγελιοληψίας για σερβιτόρους και bar. Cloud Εφαρμογή λήψης dine-in, delivery & takeaway παραγγελιών για καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο κλάδο της εστίασης. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Γρήγορη εφαρμογή λήψης Instore παραγγελιών
 • Online / Offline λειτουργία
 • Αυτόματη αποστολή των offline παραγγελιών - Λειτουργία 4G
 • Σύνδεση με εφαρμογή εντατικής λιανικής (Eris Retail)

Μάθε Περισσότερα

Bitkeep

Ολοκληρωμένη εφαρμογή online cloud backup για τα δεδομένα σας. Η πιο σύγχρονη λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε επιχείρηση κατά την διαχείριση και ανάκτηση των αντιγράφων ασφαλείας. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Αντίγραφα & Ανάκτηση
 • Αυτόματα Back Up
 • Ασφάλεια Δεδομένων
 • Web Monitoring
 • Σύστημα Γρήγορη Ανάκτηση των Δεδομένων σας
 • Ειδοποιήσεις με email/sms
 • Καθημερινός έλεγχος από Τεχνικό Τμήμα

Μάθε Περισσότερα

Semantic PBX

Ολοκληρωμένες Τηλεφωνικές Υπηρεσίες στο Cloud . Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Virtual τηλεφωνικό κέντρο ( vPBX )
 • Φωνητική Είσοδος με μενού επιλογών για τη μετέπειτα δρομολόγηση της κλήσης στους κατάλληλους προορισμούς
 • Υποστήριξη VoIP & σταθερών γραμμών
 • Διαχείριση πολλαπλών γραμμών
 • Αναγνώριση κλήσεων
 • Virtual Extensions νούμερα
 • Καταγραφή όλων των κλήσεων αλλά και κατ' επιλογή
 • Διασύνδεση με την εμπορική σας εφαρμογή για εμφάνιση επαφών
 • Σύνδεση σε όλες τις συσκευές σας pc,tablet,κινητό

Μάθε Περισσότερα

Πιστοποιημένος Πάροχος Ηλεκτρονική Τιμολόγησης

Ολοκληρωμένη υπηρεσία σήμανσης & διαβίβασης παραστατικών στο myData . Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Άυλος Φορολογικός Μηχανισμός
 • Εξοικονόμηση χρόνου
 • Αυτοματοποίηση της έκδοσης αποδείξεων λιανικής
 • Έκδοση παραστατικών με φορολογική σήμανση χωρίς εξοπλισμό χωρίς την ανάγκη χρήσης φορολογικού μηχανισμού / ταμειακής μηχανής
 • Διαβίβαση παραστατικών στο myData της ΑΑΔΕ
 • Φορολογικά κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Μάθε Περισσότερα

Semantic BI με την υποστήριξη του Metabase

Ολοκληρωμένη Πληροφόρηση απο τα δεδομένα σας. Με εύκολους εποπτικούς τρόπους όπως διαγράμματα και γραφήματα μπορεί οποιοσδήποτε στην ομάδα σας να πάρει την σωστή πληροφορία. Μοιραστείτε αναφορές και προβλέψεις με την ομάδα σας απο οπουδήποτε.

Μάθε Περισσότερα

Semantic Courier's Connector

Διασύνδεση Eshop με εταιρείες Ταχυμεταφορών courier. Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Αυτόματος συγχρονισμός και Διαχείριση Παραγγελιών
 • Αυτόματη δημιουργία και αποστολή ενημερωτικών sms για την παρακολούθηση της
 • Ταχύτερη εξυπηρέτηση παραγγελιών με αυτόματη έκδοση voucher εξασφαλίζοντας την ορθή αποστολή τους
 • Διασύνδεση με εταιρείες : ΕΛΤΑ courier, ACS courier, Speedex, DHL

Μάθε Περισσότερα

Semantic Atlas

Ολοκληρωμένες λύσεις Cloud Hosting. Επενδύστε στην επιχείρησή σας ενισχύοντας την ταχύτητα , την αξιοπιστία και την ασφάλεια των δεδομένων σας στους cloud server μας. Έχοντας πρόσβαση στα δεδομένα της επιχείρησής σας απο παντού μπορείτε να εργαστείτε με την ομάδα σας απομακρυσμένα.

Μάθε Περισσότερα

Semantic Collab με την υποστήριξη του NextCloud

Ασφαλής Πρόσβαση στα αρχεία σας απο παντού. Αποθηκεύστε τα αρχεία σας, το ημερολόγιο σας, τις επαφές και τις φωτογραφίες σας με ασφάλεια στους cloud server μας. Μοιραστείτε τα αρχεία σας με γρήγορο και αξιόπιστο τρόπο με συνεργάτες και φίλους.

Μάθε Περισσότερα

PDF Generator - Γρήγορο και ασφαλές API για μετατροπή PDF

Μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά & δυνατότητες του είναι:

 • Γρήγορη, ασφαλής και αξιόπιστη μετατροπή σε pdf
 • Εύκολη εφαρμογή API για μετατροπή HTML σε PDF
 • Αποθηκεύστε τα μετατρεπόμενα PDF απευθείας στο server μας ή ανεβάστε τα δικά σας αρχεία
 • Μοιραστείτε τα έγγραφά σας μέσω του portal συνεργατών μας
 • Διατίθεται μετατροπή από άλλους τύπους (docx, doc, ppt)
 • Ισχυρή μηχανή προτύπων (templates) για τη δημιουργία pdf τιμολογίων και άλλων εγγράφων
 • Μία ισχυρή πλατφόρμα διαχείρισης

Μάθε Περισσότερα